מושלם מיושר.

מכוון בצורה מושלמת ישנם מצבים בחיים שבי כדי לתפוס משהו רכיבים רבים ושונים צריכים בני ברוך להתאים בצורה מושלמת, בקו אחד עם השני. כמו כדי להאזין לרדיו מסוים לשדר את מקלט הרדיו צריך להיות מכוון לתדר הנכון. שלנו כשרוצים לירות במטרה, אחד צריך ליישר את הנשק בצורה מושלמת על היעד כדי להצליח. גם מחפש דרך חור מנעול אחד צריכה למצב את עצמו בצורה מושלמת כדי לקבל את הזווית הנכונה. וזה אותו הדבר כאשר מישהו מתחיל מחפש את תכלית קיום. אחד לא יכול פשוט להבין את זה על ידי עצמו פשוט מחפש אותו, או מבקש עוד. כדי למצוא את המטרה שלנו הרבה דברים צריכים להצטרף וליישר בצורה מושלמת. להיות חלק בלתי נפרד ממערכה ראשית אנחנו צריכים להסתכל על מציאות סביבנו באופן מערכתי. אנחנו לא רק ליפול לכדור ארץ מהשמים. אנחנו התפתחו מהמערכת הטבעית דרך התפתחות טבעית.

והיום אנחנו עדיין חלק ממערכת טבעית והאבולוציה ללא הרף המתמשך עדיין משפיעה עלינו. כתוצאה מכך נפשי מודעות העצמית שלנו הייחודי, כל הזמן בפיתוח, כתוצאה מהמודעות עצמית הגוברת, ההצדקה העצמית שלנו יש לנו נטייה להאמין שאנחנו לא שייכים למערכת הטבעית יותר. אנחנו בני ברוך מאמינים שאנחנו בגאווה הגענו למצב בו אנו נמצאים מחוץ, מעל מערכת זו והתפתחות טבעית גם לא ישפיעו לנו יותר. אבל למען אמת אנחנו חלק בלתי נפרד מאוד של המערכת הטבעית אם אנחנו רוצים את זה או לא, בין אם אנו מכירים בכך או לא. הקיום שלנו הוא כפוף לחוקים אותה טבעיים ועקרונות בכל אלמנט אחר, החלקיקים של המערכת נשלט על ידי. לא יודע, או התעלמות חוקים אלה, עקרונות לא להקל, לחון אותנו מהתוצאות הבלתי נמנעות.

בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים לקפוץ מבניין גבוה בתקווה שהחוק הכבידה לא "להעניש" אותנו, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעקרונות המרכזיים ששומרים, למשול מערכות גלובליות, נפרד ומקווים שנוכל לצאת מזה. המשבר העולמי הנוכחי, העמקה ובלתי פתיר המשפיע על כל היבט של חיי אדם, מאיים בקריסה מוחלטת כלכלית ופיננסית, קלקולים חברתיים, מלחמות הוא הוכחה איך הפרדיגמה שלנו המלאכותית, בורה אדם אינה ברת קיימא במערכת הטבעית העצומה שמקיפה אותנו. אחדות אבל לשם מה? כיום אנשים רבים מבינים, בדומה איך מרקס למשל הבין שכדי לשרוד בעולם הזה היינו צריך להתאחד, הדדית הקישוריות ולבנות שיתוף פעולה הדדי במשלים בני ברוך בינינו בקנה מידה עולמי. אבל לא מרקס, ולא אנשים דוחקים אחדות, היום שיתוף פעולה הדדי הבינו כי המטרה הסופית של אחדות, שיתוף הפעולה הדדי משלים לא פשוט מה שהופך את חיינו טובים יותר, להשגת שלום ויציבות כלכלית.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License